Charlottenborg bliver de unges museum

08.03.12

Kulturministeriet har besluttet, at Kunsthal Charlottenborg skal fusionere med Kunstakademiets Billedkunstskoler. Dermed vil udstillingsstedet i højere grad skulle fokusere på de helt unge talenter inden for dansk billedkunst.

Af Troels Ussing

Det har stort set altid været de unge kunstneres udstillingssted, men nu bliver det hele endnu mere ungt på Kunsthal Charlottenborg. For kulturminister Uffe Elbæk (R) har besluttet, at Charlottenborg skal fusionere med Det Kongelige Kunstakademi, så Danmark får en pendant til Royal Academy i London, hvor uddannelsesinstitution og udstillingssted arbejder tæt sammen. 

- Charlottenborg har et stort potentiale for at sætte en dagsorden inden for samtidskunsten med udstillinger af både danske og internationale kunstnere. Ved at blive knyttet sammen med Charlottenborg får Kunstakademiets Billedkunstskoler et meget fint vindue ud til verden, udtaler Uffe Elbæk.

Må ikke blive for besparelsernes skyld
Kunsthal Charlottenborg, som i 2011 oplevede et rædselsår med blot 23.000 besøgende, hvoraf kun de 8.000 betalte for at komme ind, hilser umiddelbart det nye samarbejde velkomment. Dog håber bestyrelsesformand Michael Nellemann, at kulturministeriets beslutning ikke bare handler om økonomi:

- Jeg synes, det er positivt, at kulturministeren har taget en beslutning om Charlottenborgs fremtid, og en fusion med akademiet er faktisk en af de løsninger, vi har drøftet i bestyrelsen. For mig og den øvrige bestyrelse er det væsentligt, at fusionsidéen er båret frem af faglig optimisme og interesse og ikke af kortsigtede ønsker om stordrift og besparelser. 

Logisk beslutning
På Det Kongelige Danske Kunstakademi lægger man mest vægt på, at sammenlægningen kan få en positivt effekt på eleverne, når uddannelsen på akademiets billedskoler får mulighed for at indgå i en tættere sammenhæng med udstillingerne. Og de senere års tættere forhold mellem Charlottenborg og akademiet har været med til at gøre den forestående fusion ganske naturlig, mener kunstakademiets rektor: 

- Jeg synes, beslutningen om at gennemføre en fusion er logisk og rummer mange interessante muligheder for såvel kunsthallen som billedkunstuddannelsen. Jeg glæder mig til sammen med Mark Sladen (Charlottenborgs direktør, red.) at realisere visionen om at skabe en levende udstillingsplatform for såvel de unge talenter som erfarne samtidskunstnere, udtaler Mikkel Bogh.

Kulturministeriet nedsætter nu en arbejdsgruppe, som skal inden for kort tid skal kunne rådgive ministeriet om den praktiske gennemførelse af fusionen. Charlottenborgs bestyrelse indgår sammen med kunstakademiets rektor i arbejdet, som forventes afsluttet inden sommerferien.


Kilde: Kulturministeriet
Billede: Charlottenborg
Foto: Troels Ussing