Udvalg: Afskaf Statens Kunstråd og Statens Kunstfond

13.09.11

Kulturministeriets Kunststøtteudvalg anbefaler at nedlægge Statens Kunstråd og Statens Kunstfond og i stedet samle de to organer i et såkaldt Kunstinstitut. Samtidig skal kunststøtten ændres, således at de livslange ydelser forhøjes, så kunstnere ikke vil have behov for at søge flere kunstlegater.

Af Troels Ussing

I dag fremlagde Kunststøtteudvalget, som sidste efterår blev nedsat af kulturminister Per Stig Møller (K), sin rapport om Det Statslige Kunststøttesystem. Udvalget foreslår, at Statens Kunstråd og Statens Kunstfond samles i en enhed, så kunststøtten fremover bliver mere enkel.

Løsningen er ifølge Kunststøtteudvalget at oprette et såkaldt Kunstinstitut, som skal foretage de beslutninger, der i dag træffes af Statens Kunstråd og Statens Kunstfond. Ligeledes ønsker udvalget at sætte de livsvarige ydelser til kunstnere op, så det fremover vil være muligt at modtage en større sum end de nuværende godt 150.000 kroner, der i dag er maksimumydelsen per år. Tanken er, at kunstnerne dermed ikke behøver at søge andre legater, og at de vel at mærke kun behøver at søge om støtte et sted.

Begrænser kunstnernes mulighed for støtte
Men selv om de fleste kunstnere nok gerne vil have en større årlig støtte, tvivler Jørn Langsted, der er leder af Kulturpolitisk Forskningscenter ved Aarhus Universitet, på, at kunstnerne vil hilse ønsket om blot en enkelt støtteorganisation velkommen:

- Som kunstner kan det jo være en fordel at have flere indgange til kunststøtten, for hvis de siger nej et sted, så kan man jo bare søge et andet. Men ud fra et demokratisk synspunkt kan det måske være meget godt at tænke i en organisation i stedet for to adskilte, som vi har i dag, siger han til Dr.dk.

Politisk modstand
Jørn Langsted er som udgangspunkt positiv over for rapportens forslag om at skabe et overordnet kunstinstitut, men han tvivler alligevel på, hvor realistisk det er at gennemføre projektet:

- Jeg vil ikke være sortseer, eller den, der tager gejsten ud af denne her rapport, før den er kommet på gaden, men jeg tror næppe, der vil være politisk flertal for at nedlægge Statens Kunstfond. Derfor kan jeg godt være nervøs for, om det er en anbefaling, der nogensinde vil have politisk gang på jord, siger Jørn Langsted til Dr.dk.

Ifølge Politiken forholder kunstnernes organisationer sig også kritisk over for rapportens forslag, hvilket har fået kulturminister Per Stig Møller (K) til at love, at hvis han er minister efter valget, vil han lytte til organisationernes indvendinger, inden der træffes en beslutning om at slå det hele sammen til en enhed.


Læs Kunststøtteudvalgets rapport

Kilder: Kulturministeriet, Dr.dk og Politiken
Billede: Formanden for Kunstrådet, Per Arnoldi,
kan miste sin taburet, hvis Kunststøtteudvalgets
forslag vedtages. Foto: Jakob Bonfils, Kunst.dk