V og DF vil fjerne støtten til 'rige kunstnere'

Venstre og Dansk Folkeparti ønsker at fjerne den livsvarige ydelse til de kunstnere, som lever godt af deres kunst. Socialdemokraterne er ikke afvisende over for forslaget.

Af Troels Ussing

Vi vil tage fra de rige og give til de fattige. Det er ikke de ord, man forbinder mest med højrefløjen i dansk politik, men i de igangværende forhandlinger om kulturstøttesystemet ser Venstre (V) og Dansk Folkeparti (DF) gerne, at de såkaldte livsvarige ydelser afskaffes eller moderniseres, så kunstnere, der tjener godt på deres kunst, ikke tildeles støtte.

- Billedkunstnere som Per Arnoldi* skal ikke have en krone. De tjener allerede godt, siger Venstres kulturordfører, Michael Aastrup Jensen, til Politiken.

- Vi vil tage pengene fra de rige kunstnere, så der bliver flere til dem, der ikke tjener ret meget på deres kunst, eller arbejder inden for et felt, der ikke er mange penge i, lyder forslaget fra kulturordføreren, der også ønsker at tidsbegrænse støtten, så den eksempelvis kun tildeles ti år ad gangen i stedet for at være livsvarig. 

Ifølge Politiken ønsker DF helt at afskaffe den livslange støtte og i stedet bruge pengene på musik og musikskolerne.

Socialdemokraterne åbne over for ændring
En omstrukturering inden for tildelingen af de livsvarige ydelser kan meget vel blive aktuel, da Socialdemokraterne ikke afviser forslagene om at forringe støttemulighederne for velhavende kunstnere.

- Det kan godt være, at vi skal imødekomme den tilbagevendende folkelige kritik og se på, om kunstnere med høj indkomst slet ikke skal have noget, med mindre altså at deres indkomst begynder at falde igen, siger Socialdemokraternes kulturordfører, Flemming Møller Mortensen, til Politiken.

 

Han ønsker ligesom Venstre også at kigge på, hvorvidt man fremover kan fordele støtten, så den uddeles mere bredt. I dag er der en klar overvægt af forfattere og billedkunstnere på den livslange ydelse, men Folketingets to største partier ser gerne, at kunstnere inden for andre udtryksformer får en større del af kagen.

 

Der i dag 274 kunstnere, der modtager den livsvarige ydelse. Af dem er de 177 enten forfattere eller billedkunstnere. Blandt listens billedkunstnere, som må antages at tjene ganske godt på at sælge deres værker, kan nævnes navne som Arne Haugen Sørensen, Michael Kvium og Per Kirkeby. Se alle modtagerne her.


 

* Per Arnoldi er faktisk ikke blandt de kunstnere, der modtager den livslange ydelse.
 

 

Kilder: Politiken og Kunst.dk
Foto: G. Schouten de Jel, Sxc.hu